aho.com.tr İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır.
logo

Kalite Politikamız

 

 

 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

*  Tüm personelimizin katılımıyla iş süreçlerimizi sürekli olarak geliştirmeyi ve müşteri beklentilerini en üst kalite seviyesinde karşılamayı ilke edindik.

*  Faaliyetlerimizi sürdürürken çevreye olan etkilerimizi daima azaltacak ve hatta pozitif hale getireceğiz.

*  İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut yasal düzenlemelere tam uyum sağlayarak personellerimizi sürekli biçimlendireceğiz.

*  Ürün ve iş kalitesinin ancak sistemli çalışma bilinciyle sağlanabileceğinin daima farkında olacağız.

*  Tedarikçilerimiz den müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızla etkin iletişim içerisinde bulunarak her an daha yüksek iş performansına ulaşmak için çaba sarf edeceğiz.